แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เรื่อง หลักคิดและการแสดงจุดยืนของสมาคม

แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เรื่อง หลักคิดและการแสดงจุดยืนของสมาคม จากกรณีที่ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 และจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้ ทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีความเข้าใจในข้อกังวลของ ก.ล.ต. ถึงเรื่อง ที่ “ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยง” และ  “เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล” แต่อย่างไรก็ดีสมาคมยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอร่างที่ ก.ล.ต. เสนอมา ซึ่งในแนวทางของการเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีกว่าหรือเป็นไปในทิศทางที่กลุ่มอุตสาหกรรมยอมรับได้ จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันกับสมาชิกในสมาคม ดังนั้นทางสมาคมจะดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบทางสำนักงาน ก.ล.ต. อีกครั้งหลังจากรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม เนื่องจากร่างนี้ยังอยู่ในกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็น ทางสมาคมจึงสนับสนุนให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและจุดยืนตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3knvOOk นายกสมาคม สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย       ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

admin

February 26, 2021

รู้จักสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ตอนที่ 1

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวสารด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งสำคัญที่สุดคือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในสมาคมฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีทางการเงินและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายและการเมือง ดังนั้น กรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมฯ แต่ละท่าน จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่ได้รับการยอมรับและมีความตั้งใจที่จะผลักดันสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนวงการสินทรัพย์ดิจิทัลและสร้างประโยชน์แก่สังคมไทย คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและการให้คำปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลเพื่อผลกำไรในระยะยาว อีกทั้งยังใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงผู้ที่สนใจศึกษา ไม่เพียงเท่านั้น กรรมการในสมาคมฯ แต่ละท่านยังเป็นตัวแทนของผู้มีความรู้และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ Bitcoin Addict Thailand, Blockchain Review, และ Siam Blockchain เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ นักวิชาการ และนักการเมือง และ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ นักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน ทั้งจากฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ดูแลตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ที่มาเป็นที่ปรึกษาในสมาคมฯ อาทิ คุณอัครเดช […]

admin

September 24, 2020