แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เรื่อง หลักคิดและการแสดงจุดยืนของสมาคม

แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เรื่อง หลักคิดและการแสดงจุดยืนของสมาคม จากกรณีที่ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 และจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้ ทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีความเข้าใจในข้อกังวลของ ก.ล.ต. ถึงเรื่อง ที่ “ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยง” และ  “เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล” แต่อย่างไรก็ดีสมาคมยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอร่างที่ ก.ล.ต. เสนอมา ซึ่งในแนวทางของการเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีกว่าหรือเป็นไปในทิศทางที่กลุ่มอุตสาหกรรมยอมรับได้ จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันกับสมาชิกในสมาคม ดังนั้นทางสมาคมจะดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบทางสำนักงาน ก.ล.ต. อีกครั้งหลังจากรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม เนื่องจากร่างนี้ยังอยู่ในกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็น ทางสมาคมจึงสนับสนุนให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและจุดยืนตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3knvOOk นายกสมาคม สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย       ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

admin

February 26, 2021

3 เหตุผล ทำไมต้องสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

วันนี้เรายอมรับกันแล้วว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตเรา ไม่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารหรือพฤติกรรมการเสพสื่อบันเทิงเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แม้แต่ความต้องการเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินและการทำธุรกิจก็เปลี่ยนแปลง เราต้องการความปลอดภัยมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไปจนถึงการได้รับข้อมูลประกอบการลงทุนและการตัดสินใจที่เท่าทันโลกมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) อย่างบล็อกเชน (Blockchain) และเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเศรษฐกิจโลกอนาคต ท่ามกลางกระแสข้อมูลมหาศาลและความสงสัยสับสนของผู้คน เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่า มีคนจำนวนน้อยมากที่มีความเข้าใจและมีความน่าเชื่อถือพอจะสื่อสารหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ ทั้งในระดับเอกชนและรัฐบาล ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หลายองค์กรที่สนใจจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ กลับไม่มีช่องทางสื่อสารกับผู้รู้ที่ไว้วางใจได้ ยิ่งไปกว่านั้น หลายบริษัทยังไม่เข้าใจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Association) จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว ผ่านการกระจายข่าวสารที่เชื่อถือได้ ไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนี่คือ 3 เหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมองค์กรของคุณถึงควรร่วมงานกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย 1. การผนึกกำลังของสื่อ ปัจจุบันสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีสมาชิกและเป็นพันธมิตรกับสื่อที่ทรงอิทธิพลในวงการบล็อกเชนจำนวนมาก อาทิ Bitcoin Addict Thailand, Blockchain Review, Coinman, Siam Blockchain, […]

admin

September 5, 2020