นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นเรศ เหล่าพรรณราย

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ผู้อำนวยการ
บริษัท คริปโตซิตี้ คอนเน็กซ์ จำกัด

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อมรเดช คีรีพัฒนานนท์

เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Co-Founder
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด

ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Founder
Thai Bitcast

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO Blockchain Review
ผู้เขียนหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101

กานต์นิธิ ทองธนากุล

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Founder
Bitcoin Addict Thailand

สรัล ศิริพันธ์โนน

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พิริยะ สัมพันธารักษ์

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Co-founder & Principal Researcher, SIMPLI FINANCE LAB

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สัญชัย ปอปลี

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด

นที เทพโภชน์

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด

ณัฏฐพล อัศวชมพูนุช

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ประจำสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัครเดช เดี่ยวพานิช

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด

นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Founder
Nilventure Co., Ltd.

ทิพยสุดา ถาวรามร

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
กรรมการกำกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

สถาพน พัฒนะคูหา

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO SmartContract Blockchain Studio

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO & Founder TARAD.com & PaySolutions Asia และ Thailand Top Angel Investor

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Head of Venture Builder, Kasikorn X

พลากร ยอดชมญาณ

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Co-Founder
บริษัท ซาโตชิ จำกัด

ปรีชา ไพรภัทรกุล

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Director
บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กวิน พงศ์พันธ์เดชา

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Co-Founder
บริษัท บิทาซซ่า จำกัด

อภิญญา เรืองทวีคูณ

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Managing Director
บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด

จิตตินันท์ ชาติสีหราช

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Chief Executive Officer, Token X Co.,Ltd.