ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปริญญ์ พานิชภักดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Founder at Thai Bitcast

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นเรศ เหล่าพรรณราย

เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท แมชชั่น เวลท์ จำกัด

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO Blockchain Review
ผู้เขียนหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101

อมรเดช คีรีพัฒนานนท์

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Co-Founder
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด

กานต์นิธิ ทองธนากุล

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Founder
Bitcoin Addict Thailand

พิริยะ สัมพันธารักษ์

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญชัย ปอปลี

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด

นที เทพโภชน์

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด

ณัฏฐพล อัศวชมพูนุช

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ประจำสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัครเดช เดี่ยวพานิช

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด

นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Founder
Nilventure Co., Ltd.

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ดร. เอกลาภ ยิ้มวิไล

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Co-Founder
บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

พลากร ยอดชมญาณ

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Co-Founder
บริษัท ซาโตชิ จำกัด

พีรเดช ตันเรืองพร

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Chief Executive Office
บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กวิน พงศ์พันธ์เดชา

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
CEO and Co-Founder
บริษัท บิทาซซ่า จำกัด

Paul Maxim Bernard

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Chief Marketing Officer
Atato Co., Ltd.

ญาณวิทย์ รักษ์ศรี

สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
Managing Director
บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด