สิ่งที่ควรพิจารณา ก่อนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นกระแสหลักที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการเพิ่มขึ้น